ایران کارپرداز UNWTO را در برنامه ترقی گردشگری تغییر داد

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی معاونت گردشگری، ولی تیموری درون توضیح نتایج برگزاری وبینار با سوتان سوتکوفسکی ـ رییس دفتر منطقه ای یونسکو در تهران ـ یادآور شد: از یک سال و شقه پیش تا کنون پروژه تدوین دستور کار ملی توسعه گردشگری ناحیه در معاونت گردشگری داخل حال پیگیری است. موافق توافق رخساره محزون با سازمان جهانی گردشگری (UNWTO) در سال ۱۳۹۷ تصمیم بر آن شد دبیرخانه اداره جهانی گردشگری مشاوران باتجربه بین المللی را برای دستیار به مشاوران داخلی معرفی نرم و از آن جایی که آن سازمان در ایران دفتری ندارد، ردیابی اجرای این توافق ها بوسیله دفتر منطقه ای یونسکو در تهران واگذار شد.

او افزود: علاوه بر این موضوع، به دلیل وجه غالب گردشگری تاریخی ـ فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران و مذاکرات به عمل آمده، دفتر منطقه ای یونسکو همچنین در پروژه تدوین برنامه ملی ترقی گردشگری به نعوظ مستقیم مخبر همکاری فنی شد.

تیموری با اعتراف این که مشاور مورد رویت با معرفی از لفظ سازمان جهانی گردشگری و تایید توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و با هماهنگی دفتر منطقه ای یونسکو آذرماه سال گذشته به ایران آمد، گفت: وکیل مورد دیدن ضمن برگزاری جلسات و کنفرانس های مفرط با مدیران و ذی نفعان این حوزه از جمله وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، چندین دیدار از استان های کشور انجام داد تا در پی این فعالیت ها تطویل خدمات مورد نظر نهایی شد و تک پیوستگی راحتی گرفت.    

معاون گردشگری ادامه رحم: با توجه به عالمگیر ویروس کرونا وقفه ای در این همکاری ها پیش آمد اما دوباره با پیگیری های صورت پژمرده از سوی معاونت گردشگری، بودجه ای که توسط اتحادیه اروپا در قالب پروژه جاده ابریشم بخاطر این موضوع اختصاص پیدا کرده بود، دوباره در کمیسیون های تخصصی مربوطه پسند و تمدید شد.

تیموری اعتراف کرد: وبینار برگزارشده با رییس دفتر منطقه ای یونسکو، آغاز فاز جدید تدوین برنامه توسعه گردشگری یعنی ابتدا اجرای تطویل خدمات قبلی بوده که قبلا آماده و تایید شده است.

او با رمز به اینکه در این جلسه مجازی با تغییر مشاور ارشد دستور کار ملی و کیفیت درگاه معروفیت بنده در جمهوری اسلامی ایران به مصالحه رسیدیم و مشاور پیشنهادی معاونت گردشگری همچنین مورد تایید استراحت گرفت، اظهار کرد: در همین راستا فهرستی از مشاوران به صورت مشترک توسط معاونت گردشگری وزارت، راه اندازی جهانی گردشگری (UNWTO) و یونسکو آماده و نهایی شده است، لذا میل می رود بوسیله زودی کار تدوین پروژه با درگاه تیم مشاوره جدید و استقرار آن ها در معاونت گردشگری آغاز شود.

تیموری یادآور شد: درون حال مهیا وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی انبازی متجاوز خوبی با سازمان جهانی گردشگری دارد و عضویت درون چندین دایره و کمیته تخصصی این راه اندازی بیانگر تعامل کاملاً تخصصی کشورمان با UNWTO است که می توان به مواردی از جمله عضویت در شورای اجرایی سازمان به نشانی دومین رکن مهم غرض گیری دایره جهانی گردشگری، عضویت در کمیته آموزش اداره جهانی گردشگری، عضویت در کمیته مربوط بوسیله اعضای وابسته اداره جهانی گردشگری و عضویت تو کارگروه تدوین حقوق و مقررات مربوط به گردشگران و ذی نفعان گردشگری اشاره کرد.

انتهای پیام