ارزش بلیت تصعید تهران – استانبول باز دوبرابر شد

به گزارش همشهری آنلاین بوسیله نقل از ایسنا، پس از تغییرات مفرط محاکمه های ترکیه درون راستای لغو و برقراری پروازهای مسافری در خوش نویسی تهران استانبول، دوباره از شنبه هفته جاری یعنی ۱۲ مهرماه پروازهای ایرانی به مقصد استانبول از لفظ مقامات صرفنظر لغو و دوباره این پروازها پایدار و محدود بوسیله یک تصعید از سوی ایران و یک پرواز از سوی ترکیه درون این حروف شد. پروازی که همانجا بی آب شد و امتداد نیافت و فقط منجر به افزایش مقدار بلیت این پرواز شد.

تورج دهقانی زنگنه، رییس دایره هواپیمایی کشوری گفت: پس از فسخ مجوز پرواز ایرلاین های داخلی از لفظ مسئولان ترکیه ما نیز به آن ها اطلاع دادن کردیم در این صورت مجوز ترکیه را نیز برای پرواز ترکیش ایر لغو می کنیم و نهایتا آن ها به این نتیجه رسیدند که پروازهای تهران – استانبول را مجدادا و به صورت محدود برقرار کنند.

وی افزود: مقرر شد تا درون هر روز یک پرواز از سوی ایرلاین های ایرانی و یک پرواز از سوی هواپیمایی ترکیه در این این مسیر پروازی عمل شود که البته با همان پروتکل های توافق شده قبلی این اتفاق می افتد.

البته رییس اداره هواپیمایی کشوری در پاسخ به سوالی درباره اینکه چرا ارزش بلیت جت ازسوی ایرلاین های داخلی و برای مسترد داشتن مسافران از استانبول بوسیله تهران به بسیار از ۲۰ میلیون تومان رسا است، گفت: گرچه ارج پروازهای خارجی دامنه مشخصی ندارد اما این قیمت ها با برقراری دوباره پروازها شکسته می شود و این مسئله را بوسیله انجمن شرکت های هواپیمایی اعلام می کنیم.

این درحالی است که هنوز این موافقت نیفتاده و نرخ بلیت های ایران بوسیله ترکیه به خشکی امدن اساس آنچه ایرلاین های تویی و خارجی و آژانس های مسافرتی اعلام کرده اند، از حدود ۱۰ میلیون تومان تا بیش از ۲۵ میلیون تومان افزایش یافته است. به گونه ای که قیمت بلیت پروازهای ایرانی در این دست خط تا ۱۰ میلیون تومان فروخته می شود که پیش از این تا کمتر از ۵ میلیون تومان کاهش یافته بود و بلیت ایرلاین های خارجی شبیه قطر ایرویز و ترکیش ایرلاین که بوسیله حدود ۶ میلیون تومان و داخل برخی روزها حتی کمتر از نرخ شریک شدن های ایرانی رسیده بود، اکنون بوسیله ۱۲ میلیون تا بیش از ۲۵ میلیون تومان فصیح است.

گرچه برای پروازهای خارجی دامنه مشخصی تعریف نشده و به گفته مسئولان و مدیران دستگاه های متولی و بخش خصوصی عرضه و توقع ارج را تو پروازهای خارجی معین می کند اما نباید درون شرایط کنونی هر شرکتی با هر قیمتی که دلش می خواهد، آدم را جابجا کند و باید پایه و اساسی تو این شالوده تمجید شود.