ممنوعیت سیر تکاملی شبیه ممنوعیت صعود به دماوند نباشد

به گزارش ایسنا، وزیر بهداشت روز چهارشنبه (۲۳ مهرماه) از ابلاغ اذن رییس جمهور درباره ممنوعیت تردد از/ بوسیله پنج کلانشهر تهران، کرج، اصفهان، مشهد و ارومیه به مدت سه گانه روز وقوف داد که البته این فردی عزب محتوی سفرهای جاده ای می شود. سخنگوی وزارت بهداشت همچنین عاری اشاره ای به جزئیات چگونگی اعمال این محدودیت، گفت که ممنوعیت هر سنخ سفر از مبدا و یا به آماج این شهرها از ساعت ۲۴ چهارشنبه (۲۳ مهرماه) تا ساعت ۱۲ متعاقب روز یکشنبه ۲۷ مهرماه برقرار خواهد بود. معاون بهداشت وزارت بهداشتنیز در مجله ای به معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور در بستگی با چگونگی اعمال محدودیت های رفت و آمد در این پنج ولایت پیشنهادهایی داد؛ از جمله این که «کنترل تردد خودروهای شخصی داخل شهرهای تهران، کرج، ارومیه، مشهد و اصفهان به صورتی عمل شود که باز داشتن از ورود و خروج از قاعده پلاک خودرو و یا کارت ملی اعمال شود و رفت و آمد پلاک های تبعه سواری شخصی بین استانی البرز و تهران آزاد باشد. این پیشنهاد شامل هواپیما، قطار، اتوبوس و وسایل محموله و نقل عمومی و اورژانس و امدادی و نیز کامیون های حمل و نقل مواد غذایی، لبنی و سوخت نیست.»

این تصمیم هرچند با استقبال فدایی دست اندرکاران و فعالان گردشگری مواجه شد، واکنش های متفاوتی را نیز در جای پا داشت. سهند عقدایی ـ طراح و مجری تورهای خلقت دایره وار و کوهنوردی و مدیر اکوکمپ کوهستانی دماوند ـ درباره محدودیت درنظر خمود شده برای تعطیلات پیش رو، به ایسنا گفت: به تجربه، عقیده چندانی نسبت به اجرای درست این دستور ندارم، مشابه این پیوستگی را تو کوه دماوند شاهد بودیم. تابستان گذشته صعود به این کوه را ممنوع کردند ولی خیر تنها چنین اتفاقی نیافتاد که بیشتر شاهد رفتارهای ایذایی بودیم. مثلا از صبح تا ظهر یک نفر می ایستاد و از ۱۰ ماشین هشت ماشین را برمی گرداند، از متعاقب تا عصر اسلوب باز می شد و عصر دوباره ورود سواری ها را محدود می کردند.

او افزود: کامل مدتی که استراحت وجود صعود به دماوند ممنوع باشد فقط رفتارهای آزاردهنده ای را از طرف مراجعی که ممانعت ایجاد می کردند، تماشایی بودیم که بیشتر مردم را بی برنامه کرده حیات. خبرهای متناقض از ممنوعیت و آزاد وجود داشتن پیشرفت دماوند نیز بوسیله آن بی برنامگی ها والا زد.

او همچنین پیش روی کرد: وقتی شناسایی ممنوعیت تردد بین شهری را اعلام می کنند، سوال ها و شبهه های یدکی مطرح می شود؛ آیا این فردی محتوی افرادی می شود که در شهر دیگری مامور و یا مبتلا کار بودند و اینک قصد مراجعت دارند؟ برای اشخاصی که با وسیله نقلیه اشتراکی تردد می کنند چه فکری شده است؟ چه میزانی وجود دارد که نمره دهند انسان سرود سیر تکاملی دارند خواه برای تصدی کاری از شهر خارج می شوند؟ چه میزان و مقیاسی برای جداسازی مردم دارند؟

عقدایی گفت: این وضعیت فقط مربوط بوسیله کرونا نمی شود، اتفاقات مشابه این بیش عارض می دهد، مثلا اجرای تور در منطقه ای را بوسیله بهانه مشاهده رفتارهای منکراتی ممنوع می کنند، مامور نیروی انتظامی یا افراد محلی وابسته به ارگان های مختلف پایدار می شوند و باز داشتن ابداع می کنند،  وقتی سوال می کنیم چه مدل و مقیاسی بخاطر کنترل منطقه گلچین شده است،  پاسخ مشخصی ندارند بدهند، در نتیجه گواه رفتارهای سلیقه ای هستیم. تو آن مواقع اندوه هیچ نحو برنامه ریزی را نمی بینیم، بیشتر رفتارها حالت ایذایی دارد و ذهن مردم را خسته می کند تا عطا را بوسیله لقای آن ببخشند و شماره ای هم فرصت طلبی کنند و به این مناطق ممنوع و محدودشده بروند.

انتهای پیام