گردشگری روستایی در طولانی مدت پایداری روستاها را دچار شاق می یواش

حمدالله سجاسی قیداری تو خاندان نشست های مجازی گردشگری و ترقی خوش نشین داخل خصوص آسیب شناسی گردشگری روستایی ایران اعتراف کرد: فعالان مرزوبوم گردشگری می دانند که در ایران، مخصوصا با توجه بوسیله تعداد روستاهای زیادی که دارد و هم این طور با توجه به اینکه برخی از آثار و جاذبه های انحصار به فرید در روستاهای آن واقع شده، گردشگری روستایی در چند دهه گذشته از رونق بسیار فوقانی برخوردار شده و داخل سال های اخیر نیز افزایش ظاهر کرده است.

وی افزود: حتی می بینیم که یکی از تاثیرات تحریم ها رونق گردشگری داخلی، مخصوصا گردشگری خوش نشین بوده است چرا که ما در قلمرو روستاهای زیاد عطا داریم که تعدادی از آن در یونسکو به ثبت جهانی رسا و سالانه میزبان گردشگران بسیاری است. مسلما این نوع گردشگری اثرات بسیار خوبی بر روستاها دارد.

عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی ادامه عدالت: آن چیزی که ترقی پایدار روستایی را از بین می برد و اثرات اقتصادی، اجتماعی، کالبدی، زیست محیطی و حتی نهادی نامناسب بر آن می گذارد، آسیب های شاگرد از گردشگری است. 

سجاسی خاطرنشان کرد: گردشگری روستایی داخل ایران با بی برنامگی و به رخ خود جوش رونق پیدا کرده و متاسفانه از روی هم چشمی مکانی که بین روستاها لباس گرفته است، بخاطر گردشگرپذیر شدن، آسیب هایی را بخاطر مناطق روستایی ساختن کرده است. 

وی بیان کرد: مشاهده می شود که بسیار از دهیاران روستاها و شوراهای روستایی تکاپو می کنند به نوعی روستای خود را بوسیله نشانی روستای گردشگری معرفی کنند و جذب گردشگر داشته باشند چرا که گردشگر برای روستاها منافع خوبی بوسیله همراه دارد. ایجاد تنوع شغلی، ایجاد تنوع زمینه های کارآفرینی و جلوگیری از مهاجرت روستاییان از مقیاس های این منافع است.

بدنه هیأت علمی دانشگاه فردوسی افزودن کرد: داخل برخی از روستاها آسیب های گردشگری به اندکی متجاوز شده که برخی از روستاها در ورودی روستای خود تابلوهایی با این محتوا انتصاب کرده اند که «از پذیرش هرگونه گردشگر معذوریم»؛ پس اگر معیار آسیب ها افزایش پیدا نرم و روستاییان احساس کنند که ضررهای زیادی را متحمل می شوند، تعداد روستاهایی که گردشگر مقبول نمی کنند، به ممارست بیشتر خواهد شد.

باید جنبه های فرهنگی و اجتماعی روستاها را به عنوان یک مژدگانی در دیدن گرفت

سجاسی تو خصوص ویژگی های گردشگری روستایی در کشور ما توضیح کرد: بوسیله محاسبه تاریخی ایران و منطقه بین النهرین که سمت جنوب غرب ایران می شود، از متمدن ترین جزء های گیتی است و اولین سکونت گاه های رسمی جهان و باستانی ترین روستاها در آن شکل گرفته است. ایران همانطور که میزبان اتیکت های متجاوز غنی است، میزبان جاذبه های متجاوز نادری متشابه روستای میمند، ماسوله، روستای کنگ و… نیز هست. انکار نمی‎کنیم که تو دیگر کشورها روستاهایی مثل روستاهای ما کمتر به چشم می خورد. ما می توانیم گنجایش های فرهنگی و اجتماعی که در روستاهای ما حیات دارد را به عنوان یک امر نوید خنده برای ترقی این سنخ گردشگری در نظر بگیریم.

وی گفت: در چند سال اخیر تحقیقات بسیاری داخل حوزه گردشگری روستایی در حال ادا بوده و لازم است تو این تحقیقات به صورت شدید و ژرف بوسیله این چالش ها پرداخته شده و مواردی گوشزد شود در مدت چنانچه شرایط به همین منوال پیش رود، ممکن است گردشگری روستایی متحمل آسیب های یدکی شود.

کاهش فعالیت های کشت و دامداری یکی از آسیب های توسعه گردشگری است

کالبد هیأت علمی دانشگاه فردوسی تصریح کرد: از عموم آسیب های گردشگری روستایی می توان به جنبه اقتصادی آن اشاره کرد. زمانی که از گردشگری خوش نشین گپ می شود، شماره زیادی معتقدند که گردشگری خوش نشین اثرات اقتصادی مثبتی بخاطر روستاها به همراه دارد و طرفداران آن بر این باورند که این مسئله باید ادامه پیدا کند اما اگر بخواهیم بوسیله آسیب های این پدیده نگاهی بیاندازیم، متوجه می شویم که یکی از آسیب های توسعه گردشگری روستایی می تواند کاهش فعالیت های کشاورزی و دامداری در هوا های روستایی باشد. تو واقع با توسعه این نوع گردشگری شاید گرایش مردم به فعالیت های کشت داخل محیط های روستایی کاهش پیدا کند.

سجاسی افزود: بخاطر مثال ممکن است به مرور شاهد افزایش ارزش نامتعارف زمین در محیط های روستایی باشیم، هرچند که داخل کوتاه مدت روستاییان ممکن است از اضافه قیمت زمین اظهار شادمانی کنند اما در بلند مدت این مسئله می تواند آسیبی جدی به فضا روستا واقف کند؛ حتی در فدایی از روستا شاهد هستیم که رقابت های نامناسب برای زمین شکل می گیرد و این به شفیع جلال پیدا کردن زمین های روستاست. زمانی که به شوراهای حل اختلاف روستاییان رجوع می کنیم، باخبر می شویم اغلب دعوای خوش نشین ها بر ضابطه زمین است.

وی دنباله قسط: قضیه دیگری که بوسیله عنوان یک آسیب اقتصادی در هوا های خوش نشین لباس مشهود می کند، بیع زمین و خانه توسط افراد غیر مردمان است؛ گردشگری در حال فراهم کردن بستری است که افراد غیربومی خبردار روستاها شده و خانه هایی را با عنوان «بناء های دوم» خریداری می کنند یا اینکه برخی از افراد و دلالان زمین های کشاورزی و باغات را به نشانی زمین های انحصاری از روستاییان خریداری می کنند و می بینیم که در برخی از روستاها بافت جمعیتی، اقتصادی و معیشتی دچار تحول و تغییر شده است و این خویشتن می تواند زندگی جامعه پایه روستاییان را دستخوش آسیب درنگ.

ابداع رقابت برای ارائه خدمات گردشگری در روستاها باعث افزایش بها خدمات روستایی می شود

عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی بروز کرد: آسیب دیگر این است که توسعه گردشگری افزایش ارج محصولات و خدمات را در روستاها به همراه دارد. زمانی که گردشگر بوسیله روستا سفر می کند، انگیزه روستاییان برای جذب منابع مالی از گردشگران بیشتر می شود. به همین برهان رقابت بخاطر نمایش خدمات بوسیله گردشگران افزایش بی پرده می نرم و این هم چشمی سبب افزایش قیمت نامتعارف بسیاری از کالاها و خدمات در روستاها خواهد شد. باید توجه داشت این هم چشمی ها داخل بسیاری از مواقع با ادب خوش نشین ما همخوان محو.

سجاسی خاطرنشان کرد: یکی از مسائلی که داخل این رقابت نامناسب یا نامتعادل اقتصادی لباس می گیرد، این است که عدالت و توازن اقتصادی تو روستاها بر غم می خورد و این روانی امکان پذیر است در آینده باعث شود لیف جمعیتی روستاها دچار تغییر شده و برزن های خوش نشین و ردی نشین خلق شود چرا که ما جامعه روستایی را به شمارش اقتصادی و مدنی جامعه ای همگن می شناسیم و شاید سرریز شدن منافع تو محیط ده و بهره مندی از منافع اقتصادی آستان گردشگران تنها برای تعداد قدری از روستاییان مفید واقع شده و همین کار باعث خلق یک تضاد مدنی داخل هوا روستا شود.

وی امتداد رحم: آسیب های اجتماعی و فرهنگی در کنار آسیب های اقتصادی از مهم ترین موارد است؛ بسیاری از گردشگران پایان هفته های خویشتن را در روستاها با هدف گردشگر سپری می کنند و در مقابل این افراد بیشتر از شهرها بوسیله ایالت سیر تکاملی می کنند، ممکن است استحاله فرهنگ تبعه را از طریق ورود سبک های جدید و دل به فضا روستا ایجاد کند.

قامت هیأت علمی دانشگاه فردوسی افزودن کرد: درون واقع در بلند مدت یک استحاله فرهنگی، به ویژه درون اولاد جدید، جوانان و کودکان اتفاق می افتد. تضادهای اجتماعی مدرن ایجاد خواهد شد و سبک عمر مدرن در روستاها لباس خواهد گرفت که بوسیله تناسب آن امکان پذیر است فدایی از ناهنجاری هایی که مناسب قد زندگی روستایی نیست، شکل گیرد. همین امر ممکن است منجر به افزایش جرایم و دعواهایی بین گردشگران و روستاییان به عنوان میزبان شود.

گردشگری روستایی امکان پذیر است باعث از بین رفتن کنترل و نظم مدنی روستاییان شود

سجاسی اظهار کرد: یکی دیگر از آسیب های ترقی گردشگری، مخصوصا درون روستاهایی که زیاد گردشگرپذیر است، کنترل دشوار اجتماعی داخل روستاهاست؛ اساسا ما جامعه روستایی را به عنوان جامعه‎ای می شناسیم که بوسیله دلیل کوچک بودن و روابط نزدیک خانوادگی دارای یک خودکنترلی اجتماعی است اما با ورود افراد غریبه و افزایش پیشگاه گردشگران این کنترل و نظم مدنی دچار محظور خواهد شد.

وی ادامه عدل: مورد بعد کالایی شدن ادب بومی و سنتی روستاهاست، به این معنی که مقدور است بوسیله مرور زمان روستاییان از عمر عادی خود فاصله گرفته و مجاهدت کنند خود را با خواسته گردشگران منطبق کنند و هر روزشان را بوسیله پاسخگویی به خواسته های گردشگران اختصاص دهند که این مورد ممکن است باعث شود متمایز های زندگی بومی از زندگی روستاییان حذف شود.  

جسم هیأت علمی دانشگاه فردوسی گفت: در بسیاری مواقع درون محیط های روستایی شاهد این هستیم که تضاد منافع اجتماعی بین گردشگر و جامعه میزبان وجود دارد؛ با توجه بوسیله نظریه تخت پرش پروفسور جعفری، گردشگری زمانی آغاز می شود که گردشگر دوست دارد آزاد باشد ولی روستاییان، روستای خود را محل عمر خویشتن می دانند. به همین برهان فداکار اوقات روستاییان این احساس را دارند که گردشگران تعهدی به قیمت های آماج روستایی آن ها ندارند و آن ها را بوسیله لحاظ اجتماعی دچار چالش می کنند.

گردشگری می تواند فرایند جهانی شدن روستاها را سرعت بخشد

سجاسی پیش روی کرد: روستاها نمی توانند از فرایند جهانی شدن خارج شوند ولی ما گردشگری را ابزاری می دانیم که می تواند بوسیله این حکم سرعت بخشد. تو فداکار مواقع این سرعت به شکلی است که اجتماع روستایی نمی تواند با آن برابری پیدا کند و آنجاست که این فضا با آسیب های بیشتری روبه رو خواهد شد.

وی تو خصوص پس ازآن سوم آسیب ها عنوان کرد: بعد دیگری که می توان به آن اشاره کرد، آسیب های زیست محیطی ناشی از توسعه گردشگری انبوه و بی دستور کار درون فضا های خوش نشین است؛ همگی ما می دانیم که گردشگران بوسیله صورت شایان توجهی خاکروبه تولید می کنند که این موضوع باعث بروز آسیب های زیست محیطی بسیاری می شود. بسیاری از روستاها اقتدار مالی و امکانات جمع آوری زباله ها را ندارد و زیرا گردشگر داخل این بن آموزشی ندیده ، زباله های تولید شده را وارد محیط روستایی می درنگ و باعث تخریب های محیطی مانند شکستن درختان، آتش سوزی های جنگل ها و… می شود.

تنه هیأت علمی دانشگاه فردوسی دنباله داد: البته برخی از این موارد به رخ عمدی اتفاق نمی افتد و با اتفاق افتادن آن، منابع روستایی دچار کار بزرگ می شود. آلودگی های صوتی انسانی و خودرویی که بوسیله دلیل حیات متراکم گردشگران در محیط روستایی تولید می شود، داخل تضاد با آرامش روستاست که این مورد نیز می تواند در اهتزاز مدت باعث تولید آسیب های دیگری شود.

روستاها بوسیله عنوان زیست گاه و پس انداز گاه ژنتیک شناخته می شود

سجاسی افزایش کرد: این موارد می تواند باعث کاهش جمعیت حیات وحش در روستاها شود، بوسیله این انتزاعی که آستان انبوه انسان ها امکان پذیر است به حیات وحش تبعه در روستاها آسیب وارد یواش و باعث فرار حیوانات از منطقه مربوطه شود. ما روستاها را به نشانی زیستگاه و ذخیره گاه ژنتیک می شناسیم و زمانی که حیوانات از محیط زندگی خود فرار کنند و دور شوند، روستاها از لحاظ ذخایر ژنتیکی دچار دشواری خواهد شد.

وی تصریح کرد: زمانی که یک پوشش گیاهی با حضور انبوه گردشگران تو فضا خانه دادن دستخوش اشکال و سقوط می شود، به معنی این است که پس انداز گاه ژنتیک در محیط های خوش نشین بوسیله حالت دستکاری شده تغییر می شود. همچنین آلودگی آب های قصبه نیز درون حال افزایش است چون اغلب گردشگران تویی به روستاهایی سفر می کنند که چشمه های فراوانی داشته باشد و با مصرف بی نحو از این منبع باعث ورود آسیب های فراوانی به منطقه شده اند. در مجموع کاهش کیفیت هوا به نشانی یک آسیب جدی در محیط های روستایی نیز متجاوز متناسب مشاهده است.

تضادهای کالبدی باعث آلودگی های بصری در محیط خوش نشین شده است

قد هیأت علمی دانشگاه فردوسی توضیح کرد: مساله بعد اینده که به عنوان یک آسیب باید به آن رمز کرد، بعد کالبدی آسیب ها بوده که ممکن است از طریق گردشگری خبردار روستاها شود؛ برخی از مواقع فشارها و توقع های گردشگری بنیاد ساز ورود معماری های نامتقارن و نامتعارف و ایجاد مغایرت کالبدی در بافتن خوش نشین خواهد شد. این تضاد کالبدی باعث آلودگی های بصری داخل محیط های روستایی شده و روستاها در حال از دست دادن جذابیت بصری خود هستند و معماری تبعه درون حال از بین رفت است.

سجاسی افزود: باید در نظر داشت عوامل زیرساختی روستاها برای گردشگری فرسوده است. حال چنانچه زیرساختی نیز تو برخی از روستاها وجود داشته باشد، مثل فدایی از روستاهای هدف گردشگری که توسط دولت پشتیبانی می شوند، این زیرساخت ها شهری بوده که متناسب با محیط روستایی نیست؛ در این روستاها زیرساخت ها شایان با سرمشق و استانداردهای شهری بوده و اجازه داده نشده که زیرساخت ها قابل با فرهنگ روستایی شکل گیرد.  

وی ادامه داد: دگرگونی کاربری های زیاد محیط های روستایی که بوسیله واسطه حضور متراکم گردشگران داخل حال رخ دادن است، مانند خانه های دوم که همین خانه ها تو فدایی از روستاها بوسیله شدت همه انسداد شده، در بسیاری از مواقع باعث دگرگونی بافت جمعیتی ده شده است.

عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی تو خصوص آسیب های اقامت گاه های بوم گردی درون روستاها عنوان کرد: همانطور که گفته شد ساختمان های دوم برای پاسخ بوسیله نیاز گردشگران در راستای ارائه خدمات و ادب مردمان در محیط های روستای شروع بوسیله لباس گیری کرد اما چندین سال است که به مسئولان گوشزد می کنیم، رشد بی رویه اقامت گاه های جغد گردی نیز یک آسیب محسوب می شود.

سجاسی تصریح کرد: در نهایت باید به حجم های محیط نیز برای غرض گیری در این حوزه توجه شود. از طرف دیگر بسیاری از اقامت گاه های بوف گردی در بر طولانی فعالیت هایی که در احیای موسیقی و سنن منطقه مورد دیدن خود انجام می دهدداما داخل برخی از موارد به عرضه خدماتی می پردازد که مربوط به روستایشان نیست و از جایی دیگر پژمرده شده و این بیشتر به دلیل هم چشمی های غلطی است که در ماخذ گردشگری خوش نشین به وجود آمده است.  

اقامت گاه های بوم گردی موجب توسعه گردشگری لوکس داخل روستاها شده است

وی ابراز عقیده کرد: یکی دیگر از انتقاداتی که به اقامت‎ گاه های بوم گردی باخبر شده، این است که اقامت گاه های بوم گردی سبب توسعه گردشگری لوکس در فضا های روستایی شده است. بعضا گفته می شود که بجای قیمت فداکار از این اقامت گاه ها بالاست، هر کسی نمی تواند از خدمات آن ها استفاده کند و این ائتلاف همچنین خود باعث آسیب هایی جدید خواهد شد.

قد هیأت علمی دانشگاه فردوسی گفت: ورود و پیشگاه افراد غیرمتخصص به گردشگری روستایی، شرکت ضعیف مردم تو گردشگری روستایی و نبود قواعد و قوانین مدون در زمینه توسعه گردشگری خوش نشین نیز از موارد آسیب های نهادی است که باید بوسیله آن بیشتر توجه شود.

انتهای پیام