موجد را شکر «صاحبقرانیه» تعطیل است

بوسیله گزارش ایسنا، با وجود شیوع موج سوم کرونا اما بازدیدکنندگان مثل همیشه برای گرفتن عکس های یادگاری، ماسک از دهان برمی دارند و تا اینکه تقدم می دهند در بقیه مسیر بازدید در فضای سربسته کاخ ها ماسک نزنند و تا وقتی با راهنمایان موزه مواجه نشده اند بار دیگر ماسک را بوسیله دهان نزنند.

تو دور دوم شیوع ویروس کرونا و با باز شدن ملکی ها از خرداد، برخی ارسی های تهران کاربرد ار تب سنج و لزوم مصرف از دستکش و ماسک را بخش دستورات مقدماتی از زمان ورود بوسیله ارسی ها اطلاع دادن می کردند، ولی بوسیله نظر می رسد هرقدر زمان می گذرد این قوانین جای خود را از دست می دهند؛ حالا در ورودی کاخ موزه نیاوران حزن مشابه دو کاخ موزه دیگر نه از تب سنج خبری هست و نه از مواد ضدعفونی کننده در ورودی کلکسیون ها یا دست کم در فضای باز ملکی ها.

هر چند بخشِ کوچکی از سقف سریع الحرکه قلعه اصلی را باز گذاشته اند شاید برای رگه و بدل شدن هوایِ فضای داخل کاخ، اما آیا این رفتار تاثیرگذار است؟

با وجود کم بودن بازدیدکنندگانی که در فضای سربسته  کاخ ها ماسک استفاده نمی کنند، اما انباشتگی زیادِ بازدیدکنندگان در فضای دژ واقعی و بزرگداشت نشدن بور مدنی آن قدر متجاوز است که برخی از مخاطبان در زمان خروج بوسیله راهنماها و مراقبان کاخ که تو کنار درون ورودی دور یکدیگر تجمع کرده اند، معترض می شوند. قصر احمدشاهی

یکی از بازدیدکنندگان که نسبت به این شلوغی معترض است، می گوید “مگر قرار به طالع گذاری برای جناب تعداد کمتر بازدیدکنندگان داخل فضای موزه ای نیست، چرا اذن دخول این تعداد زیاد را با یکدیگر بوسیله فضاها می دهید؟” جواب می دهند “کسی به ما چنین دستوری نداده است، هر تعداد که بلیت ورودی داشته باشند، می توانند بااطلاع ارسی شوند؛ فقط باید بپا استفاده از ماسک توسط آن ها باشیم.”

می پرسم بخاطر سعدآباد و بوستان و ملکی ملی که این طور دستوری داده شده، چطور هنوز به شما نرسیده است؟ ولی هنور حرفم تمام نشده، بازدیدکننده معترض دیگری می گوید “دیروز در سعدآباد بودم، شبیه به همین جا بود، هیچ کس تو بخت نمی ایستاد و هر کس با بلیت ورودی هر زمان می خواست می توانست هوشیار دژ ملکی ها شود.” قلعه واقعی نیاوران

وقتی نسبت به سلامتی خودشان بی توجهند، اندیشه کردن بوسیله سلامتی موزه داران و این که آثار تاریخی به نمایش درآمده درون قلعه کفش ها از تاریخ های نفیسِ هيئت دولت اندوهناک تا نقاشی های گیتی نما و حتی آثار به عرضه درآمده داخل کاخ های احمدشاهی و اصلی هم به مراقبت و جلوگیری از هر نوع آسیبی احتیاج دارند، حتی آلوده شدن سندیت بوسیله ویروس، حکم بیهوده ای است. به همین دلیل هم فقط می نبوغ خدارا شکر کرد که مشت کم «صاحبقرانیه» تعطیل است. ورودی قصر احمدشاهی دژ احمدشاهی

انتهای پیام