شکست انحصار پروازهای خارجی | بلیت ۶۰ میلیون تومانی سفر بوسیله ترکیه ۸میلیون تومان فروخته شد

همشهری آنلاین – محمد باریکانی: تخصیص در بازار پروازهای خارجی پس از انتشار گزارش های همشهری از بها های سرگیجه آور بلیت سفرهای خارجی که بوسیله دلیل فعالیت تنها یک ایرلاین خارجی داخل ایران از ۴۰میلیون تا ۸۰ میلیون تومان برای سفر به ترکیه و اروپا قیمت خورده بود، شکست و از صبح دیروز با فعال شدن ۴ایرلاین داخلی و ۲ایرلاین خارجی در خطوط پروازهای اجنبی ایران نرخ بلیت پروازهای اجنبی برای مسافران و گردشگران ایرانی به شدت کاهش یافت.

روزنامه همشهری در روزهای گذشته با انتشار گزارش هایی از وضعیت گرانی بلیت پروازهای خارجی و بدعهدی ایرلاین هایی که پول گردشگران ایرانی را از اسفندماه سال گذشته بلوکه کرده و تاکنون به آنها مسترد نکرده اند، انتقاد کرده بود و رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت فلکی و مسافرت ایران بوسیله این مجله گفت که سازمان هواپیمایی کشوری و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به وظایف خویشتن در این باره ارتکاب نمی کنند. حرمت الله رفیعی تا اینکه به مناقشه با رئیس دادگستری استان تهران بخاطر اسلوب اندازی شعبه ویژه جستجو بوسیله تخلفات حوزه گردشگری و بدعهدی ایرلاین ها تو بازنگرداندن پول های بلوکه شده مسافران ایرانی اشاره کرد.

چهارشنبه هفته گذشته بود که همشهری درون گزارشی اعلام کرد ایرلاین های اجنبی از اسفندماه سال گذشته پول آدم را خمود و پس نمی دهند و به همین دلیل مسافران ایرانی زمینگیر پروازهای خارجی شده اند. ۴روز پس از گستردن این گزارش، یعنی روز یکشنبه ۳۰شهریورماه ۲مقام سازمان هواپیمایی کشوری برکنار شده اند و بحث برای راه اندازی شعبه خاص رسیدگی به تخلفات حوزه گردشگری در وسیله قضایی در مسئله است.

صبح دیروز ولی وقوف رسید که مناظره برای برقراری خطوط پروازی داخلی و خارجی بخاطر عروج خارجی ایرانی ها به نتیجه رسیده و از بامداد دیروز با فعال شدن فروش بلیت این خطوط، قیمت بلیت پروازهای خارجی که پیش نم تنها درون انحصار ۲خط پروازی بود، شکست و اصلی ترین شیار پروازی کوشا درون دوره کرونا داخل ایران مقدار بلیت پروازهای خود را برای سفر به ترکیه با فعال شدن رقبای دیگر ۵میلیون تومان کاهش عدالت.

نامه همشهری پیش نمدار اعلام کرده بود که با شکسته شدن انحصار پروازی در ایران نرخ بلیت سفرهای خارجی ایرانی ها به زیر ۱۰میلیون تومان خواهد رسید و همین دیروز این اتفاق رخ عدل و قیمت بلیت پرواز رفت و برگشت با ایرلاین های داخلی بوسیله ترکیه که پیش پر حرارت تا ۶۰میلیون تومان نرخ خورده وجود در بالاترین نرخ بوسیله تحت ۱۰میلیون تومان رسید و تا ۹میلیون تومان فروخته شد.
همین دیروز وزارت طرز و شهرسازی بوسیله نقل از امید اسعدی سامانی، دبیر اتحادیه شرکت های هواپیمایی کشور با رمز به آمادگی ایرلاین های ایرانی بخاطر برقراری پروازهای مجدد به ترکیه اعلام کرد که بی قراری اینک ارزش بلیت هواپیماهای ایرلاین ملی برای پرواز بوسیله ترکیه حدود ۴ و نصف میلیون تومان است. ایرلاین های دیگر همچنین برحسب سرویس هایی که می دهند، نرخ بلیت پروازهای خود را گلچین می کنند.

او گفت: ایرلاین های ایرانی که ناوگان فلکی آنها آمادگی لازم داشته باشد، می توانند مطابق قطعنامه دوجانبه  بین ایران و ترکیه و براساس سهمیه ای که اداره هواپیمایی برای آنها تعیین کرده به ترکیه تصعید داشته باشند.

سامانی به نرخ بلیت ۶۰ میلیون تومانی پرواز استانبول با ایرلاین قطری همچنین رمز کرد و گفت: هم اکنون قیمت بلیت پروازهای این ایرلاین به برهان حضور مجدد ایرلاین های ایرانی به ۲۴ میلیون تومان کاهش پیدا کرده است که این موضوع بیانگر این واقعیت است که اگر نمایش زیاد شود، قیمت بلیت نیز کاهش چشمگیر خواهد داشت.

به گفته وی، از دلایل افزایش نرخ بلیت ایرلاین قطری مربوط بوسیله مسیر کامل تهران – دوحه – بلگراد – ترکیه وجود که بوسیله برهان تفاهمات برقرار شده، این ایرلاین مسیر بلگراد را حذف کرده و هواپیماهای این ایرلاین در دست خط تهران به دوحه و از دوحه بوسیله ترکیه پرواز می کنند.

همشهری اظهارات کام اسعدی سامانی درخصوص ارزش بلیت پرواز تهران – استانبول با پرواز قطری را بررسی کرد و محسوس شد که بامداد دیروز ارج خرید بلیت پرواز از فرودگاه معصوم خمینی(ره) تهران به آماج استانبول حتی تا ۱۹میلیون و ۴۰۰هزار تومان کاهش یافت.

معاینه های روزنامه نیز مشخص کرد به رغم آنکه صدای زیر مردانه اسعدی سامانی قیمت بلیت پرواز از تهران بوسیله مقصد استانبول با پرواز ملی را ۴.۵میلیون تومان اعلام کرده است، اما بلیت همین دست خط با ایرلاین وابسته بوسیله ایرلاین ملی کشورمان، دیروز تا ۱۲میلیون تومان قیمت خورد.

گفتنی است با فعال شدن دوباره خط پروازی ترکیش ایرلاین در بازار ایران که از صبح دیروز مفتاح خورد، کمترین قیمت تصعید به استانبول از فرودگاه امام خمینی(ره) تهران به مقصد فرودگاه استانبول به حدود ۸میلیون و ۷۰۰هزار تومان رسیده است.