اعتراض وزیر گردشگری بوسیله اطلاعیه سفر ستاد کرونا

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، علی اصغر مونسان وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آخرین برآورد از میزان خسران واردشده از کوویدـ۱۹به صنعتی گردشگری را ۱۲ هزار میلیارد تومان اخبار کرده و گفته است سراسیمه ورشکستگی این صنعتی است.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی که قبلا هم نسبت بوسیله تعطیلی ملکی ها و تاسیسات گردشگری داخل شرایط حساس مسری ویروس کرونا پایداری نشان داده بود، اینک نسبت بوسیله اطلاعیه اخیر ستاد کرونا معترض شده و گفته است: «در سطح ملی به کرات این موضوع مطرح است که سفر جهت تشدید کرونا می شود در صورتی که رعایت نکردن بور اجتماعی، تجمع و استعمال نکردن از ماسک عامل حقیقی شیوع است و سفر کمترین تأثیر را دارد.»

او این سخنان را در جلسه شورای معاونان و مدیران استانی این وزارتخانه مطرح کرده و از ارسال نامه ای به مهتر جمهور درباره صدمه ای که به صنعت گردشگری بااطلاع شده خبر داده است. 

مونسان گفت: تو این مجله پافشاری کرده ام در رخ ادامه این روند، صنعت گردشگری صدمه اعاده ناپذیری رزین خواهد شد. در نصف دوم سال، موج بزرگ بیکاری را شاهد خواهیم بود. بسیاری از مردم طولانی سرمایه زندگی خود را برای احداث تأسیسات گردشکری سرمایه گذاری کرده اند که با شرایط به وجود آمده امیدی به درآمد و بازپرداخت قرضه ها حیات ندارد.

اما تیموری کمک گردشگری این وزارتخانه غم تو همان جلسه به اطلاعیه ستاد کرونا درباره پارسایی از سفر داخل تعطیلات ماه محرم واکنش نشان انصاف و ابرام کرد که داخل ستاد ملی مقابله با کرونا مصوبه ای داخل خصوص لغو سفر بود ندارد و توضیح عدل: با توجه به این که تنها یک ماه برای اجرا عروج فرصت باقی مانده است مدیران طاس استانی باید در جلسات استان از ارتکاب سفر دفاع کنند و با اتخاذ تصمیمات متین و تشدید بازرسی ها به ادا سیر معاون کنند.

ستاد ملی کرونا در اطلاعیه ای از آدم مقصود: با توجه تعطیلات پیش رو و احتمال سفر، حداقل تردد در سطح شهرها و جاده ها را داشته باشند و از اقلیتی که در این باره بی توجه هستند همچنین درخواست کرد به جمع کثیر ایرانیان همراه برای مقابله با کرونا بپیوندند و با توجه به دستورات پزشکان و پرستاران وزارت بهداشت با تجلیل کلیه دستورالعمل ها بوسیله کرونا مشغول نشوند و سایرین را مبتلا نکنند.

این ستاد یادآور شد: براساس آخرین توصیه های سازمان بهداشت جهانی فاصله گذاری فیزیکی با ماندن تو ساختمان و حداقل جابه جایی در سطح شهرها و جاده ها و استفاده از ماسک موثرین ترین گونه برای پیشگیری از کرونا است.