دست یاری لشکر الغدیر بوسیله سوی فعالان گردشگری یزد

«مسعود عظیمی» معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار یزد درون میتینگ شورای متخصص استان که روز گذشته با محوریت گردشگری و مشکلات این صنعتی داخل استانداری یزد برگزار شد، اظهار کرد: متاسفانه مسائلی شبیه کرونا به مشکلات این صنعت مافوق زده و کمر گردشگری را پایین تر بار این مشکلات دانش کرده است به طوری که این روزها گواه شرایط متجاوز بدی در صنعتی گردشگری هستیم.

وی به لازمه ابداع تغییراتی تو صنعت گردشگری به اراده سازگار شدن آن با شرایط کنونی تاکید کرد و گفت: تغییراتی مانند تبدیل گردشگری گروهی بوسیله گردشگری تکی و گردشگری در فضای باز از یکسره راهکارهایی است که منجر به سازگاری این صنعتی در بحران کرونا می‎شود.

عظیمی به ظرفیت های غنی گردشگری بوسیله خصوص در حوزه گردشگری ادیان و گردشگری قشری مذهبی اشاره کرد و کشور ایران و به خاص یزد را استانی غنی از این طور ظرفیت هایی برشمرد.

ظرفیت بالای یزد بخاطر تصمیم سازی های کلان گردشگری 

«خداوندگار مصطفی فاطمی» مدیر بی مو میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یزد هم با اشاره بوسیله بود ظرفیت نیروی انسانی متخصص یزد درون حوزه گردشگری، اظهار کرد: یزد بیشترین نیروی فنی از لحاظ دکترای گردشگری را درون سرزمین بوسیله خود ویژه داده و به همین مشیت میتواند در غرض گیرهایی تو سطح کلان نیز شرکت شدید داشته باشد.

وی در ادامه نیز به ظرفیت گردشگری قشری مذهبی یزد اشاره و تصریح کرد: برگزاری فم تورها و معرفی جاذبه های این نوع کردشگری به زبان گردشگران مخاطب از اقدامات اولیه داخل این رابطه است لذا تلفیق دو جانبه پتانسیل های معنوی مذهبی و تخصص گردشگری لزوم دارد.

مدیر کل میراث یزد بوسیله فعالیت بسیار خوب کمیته گردشگری دفاع مقدس در یزد داخل کنار کمیته گردشگری قشری مذهبی با شعار حفظ و تبیین و اشاعه آرمان های ما تو اسلام و تنش همچنین رمز و تداوم فعالیت این کمیته ها را یاداور شد.

مدیر کچل میراث فرهنگی یزد فعالیت کمیته گردشگری دفاع مقدس یزد در بر کمیته گردشگری قشری و مذهبی را ستود.فاطمی فعالیت توفیق آمیز گردشگری یزد داخل دهه اول محرم را شاگرد از باهم اتحاد کردن دستگاه های متولی و همگی نشریه های ذیربط دانست و توسعه و تداوم فعالیت این دو کمیته در آینده را همچنین مستلزم چنین مشارکتی خواند.

وی به رله مطلوب یزد در برگزاری رویدادهای گردشگری رمز کرد و گفت: خوشبختانه یزد با تولید دو هزاره محتوای گردشگری رمزی از مجموع چهار هزاره و ۷۰۰ محتوای تولید شده کشور، منتخب کشوری شده است.

فاطمی به تعدد کمیته های گردشگری یزد نیز رمز و تنوع کمی داخل این حوزه را بسیار مورد اصرار فعالیت های سازمان کل میراث فرهنگی اعلام کرد و گفت: در این رابطه شعار گذاری و افراد کوشا و فیروز شناسایی شده اند.

ضرورت ورود نخبگان بوسیله صنعت گردشگری عاری نگاه دیپلماتیک

«محمد حسین دشتی» مسئول مرکز اندیشه و همفکری بسیج استان یزد هم به فعالیت نخبگانی و پژوهشی این مرکز در حوزه گردشگری اشاره کرد و گفت: باید بخاطر رفع دغدغه ها و مشکلات همدیگر، تعامل و همکاری ها درون این تماس تقویت شود.

وی با اقرار این که باید شکاف مسائل تئوری و عملی تو این جلسات بوسیله کمترین میزان برسد، ابراز کرد: باید مدرک توسعه گردشگری شانس محور جلسات و اقدامات باشد تا براساس آن ظرفیت های استان را به عزم تدوین سندی استانی آماده کنیم.

این مسئول با اشعار این که باید همه نیروها و ساختارهای کشور برای پذیرش گردشگران آماده شوند، گفت: اگر به عنوان مثال، یک گردشگر بخواهد با معصوم جمعه ما دیدار کند یا مادر یک شهید را ببیند و در مورد تنش و جنگ از وی پرسیدن بپرسد، آیا آن ها آماده مقبول یک گردشگر را دارند؟

وی بوسیله ظرفیت های بسیار غنی یزد در حوزه گردشگری اشاره کرد و گفت: می توانیم مرکز مطالعات گردشگری را به قصد تغییر شدن به دانشگاه میراث و گردشگری روش اندازی کنیم و از رویت علمی ظرفیت های گردشگری را بشناسیم.

دشتی به ورود نخبگان درون کارگروه گردشگری استان و پرداختن به این صنعتی عاری هیچ نگاه سیاسی اصرار کرد و گفت: گردشگری، علمی تخصصی است و باید متخصصان داخل این باره مشارکت داشته باشند، هر چند که پیچیدگی و مرتبط بودن آن بوسیله سایر تخصص ها و بین رشته ای بودنش نیز زمینه حضور بعضاً افراد غیرمتخصص داخل مملکت گردشگری را بوسیله همراه دارد.

این مسئول بوسیله حیات ۱۷ آیه مستقیم قران سخی در موعظه به گردشگری و سفر اشاره و تو پاسخ به فدایی از مسائل مطرح شده در این نشست، تصریح کرد: بناهایی مثل دخمه زرتشتیان بوسیله عنوان تعهدات تاریخی به خصوص سفر تکامل تا اسلام باید بخاطر آیندگان حفظ شوند و هیچ فردی حق آسیب به این بناها را ندارد چرا که اسلام داخل پهلو این سیر تاریخی دیده می شود.

وی افزود: ایرانیان از دیرباز تاکنون به متعاقب توحید بوده اند که تو کود ابتدا با زرتشت به اتصال خداوند رسا و پس از آن بوسیله اسلام روی آورده اند و سلمان فارسی به عنوان نزدیک ترین خویش پیامبر(ص) به انعام گویای این روند است.

مسئول مرکز فکر بسیج یزد: ۱۷ آیه قران به طور مستقیم سفارش به گردشگری و سفر دارند.این مسئول به ضعف محتوای گردشگری در استان یزد و مطالعات این مرزوبوم اشاره کرد و گفت: آیا یک دانش آموز یزدی می تواند تو مواجهه با یک گردشگری، با وی بستگی برقرار و راهنمای وی باشد؟

دشتی با مداومت کنار این که نگاه بوسیله گردشگری در کشور ما با طولانی گیتی متفاوت است، گفت: با این وجود باید نسبت بوسیله برخورداری از حجم های این صنعت در راستای اشاعه و تبیین پیام های اسلام و انقلاب بکوشیم.

دیپلماسی گردشگری عزب طرز نجات اقتصاد قلمرو از تحریم ها

«سید امیرناصر طباطبایی» رییس جامعه حرفه ای هتلداران و مراکز اقامتی استان یزد و خزانه دار اجتماع هتلداران کشور همچنین در این نشست ضمن ادعا از انبازی سپاه در حل و گسستگی مشکلات این صنعت، اشعار کرد: باید اختلاف میان سفرهای گردشگری محسوس شود تا تماشاچی بعضی از نگاه های لغزش بوسیله این حوزه به اختصاص در شرایط کرونایی نباشیم.

این مسئول به نقش گردشگری در شکل پذیری عدالت اجتماعی نیز اشاره کرد و گفت: این صنعت تنها صنعتی است که بر خلاف برخی از صنایع قرین نفت، درآمدهای آن مستقیما به اجتماع و مردم اماله می شود.

وی مهمترین اقدام تو خصوص جذب گردشگران اجنبی را قضیه ایران هراسی اعلام و خاطرنشان کرد: باید درون اولین وهله این مسئله رفع شده و پس ازآن برای تبلغی کشور اقدام کرد.

طباطبایی به اهتمام مقام معظم رهبری به صنعت گردشگری تو شالوده اقتصاد مقاومتی رمز و اظهار کرد: باید بدانیم گردشگری قضیه عمده و با اهمیتی است لذا نباید اذن بدهیم هر بی تا غیرمتخصص و نااگاهی در این حوزه اظهار رویت درنگ و از طرفی نیز باید افراد حامی و عاشق کمک نیز بوسیله درستی هدایت شوند.

وی حمایت از سرمایه گذاران را نیز خواستار شد و گفت: دیپلماسی گردشگری تنها راهی است که هیچ تحریمی نمی تواند بر آن اثرگذار باشد لذا باید گردشگری را بوسیله عنوان مهمترین راهکار استخلاص صرفه جویی ملک در این بحران ها مورد حمایت بیشتری قرار دهیم.

لزوم امنیت و حضور خیل پا بوسیله پای خط مقدم اغتشاش با ایران هراسی  

«احمدرضا موحد» رییس تعاونی های گردشگری استان یزد نیز ادخال خیل بوسیله صنعت گردشگری را اتفاق بسیار مبارکی دانست و گفت: خوشبختانه هر زمان که بنیه دفاعی ملک ضعیف شده بوسیله خصوص تو دوران نزاع تحمیلی، سپاه به خوبی مقاومت و پایداری کرده است.

وی با بیان این که هنوز هیاهو در کشورمان ادامه دارد، گفت: تنها تصویر و شکل غوغا تحول کرده اما جنگ همچنان پابرجاست و لازم است همچون دوران جنگ تحمیلی، سپاه داخل این صحنه ها نیز حاضر باشد.

موحد به قضیه ایران هراسی به عنوان بزرگترین مسئله ناحیه اشاره کرد و گفت: تعجب برانگیز است که دنیا فکر می یواش ایران امان ندارد لذا مسئله مقدمه حفظ دستاوردهای نهضت است که باید در این زمینه گردشگر بیاید و خوبی های کشورمان بوسیله خصوص امنیت ایران را از نزدیک ببیند.

وی دستاوردهای اقتصادی سرزمین را روند اساسی و قابل توجه دیگری دانست و تکصریح کرد: گردشگران باید رفتار و امن ایران را از نزدیک ببینند لذا باید فعالان گردشگری را امروزه خط مقدمان جبهه جنگ بدانیم که بخاطر حفظ تزیین با کامل توان داخل طبق تبلیغات سوء دنیا ایستاده اند.

این مسئول حمایت از فعالان گردشگری حقیقی و خالص را لازم دانست و از خیل عاشق برقراری ارتباطی هر چه نزدیکتر با این جامعه شد و گفت: این فعالان با بود اقدامات برتر مشکلات متعددی دارند که مصداق این مسئله داخل استان یزد پلمب چاه آب بومگردی های شهرستان مهریز است.

عدالت مدنی داخل گردشگری دغدغه ارتش الغدیر

«احسان موزه» مسئول سازمان اردویی و گردشگری سپاه الغدیر یزد به شکوه درآمدزایی گردشگری بوسیله نشانی دومین اولویت فعالیت های گند و بسیج درون حوزه گردشگری اشاره کرد و گفت: هر چند روند ارزآوری و صرفه جویی گردشگری متجاوز مهم است ولی اولویت ابتدا فعالیت ما در این حوزه انتقال مبانی دینی و ارزشی و آرمان های قیام است.

وی گردشگری را نیکوترین ابزار انتقال فرهنگ دانست و اظهار کرد: گردشگرانی که با نفقه خویشتن عروج می کنند، می توانند بزرگترین سفیران کشورمان باشند لذا به همین منظور، فعالیت های پژوهشی و تئوری خود را در این مملکت به صورت کمی و کیفی آغاز کردیم.مسئول اداره اردویی و گردشگری سپاه الغدیر یزد با اصرار کنار رعایت برقراری عدالت داخل مملکت گردشگری، گفت:گردشگری نباید صرفا برای اقشار دارای سرمایه و صاحب درامد درود شود.

این مسئول که معتقد است ادب بافت تاریخی یزد نه تنها حفظ نشده بلکه همسو با فرهنگ گردشگران شده است، درون دنباله بوسیله مسئله انصاف مدنی تو مرزوبوم گردشگری اشاره و تصریح کرد: نه تنها در حوزه سیاحتی و زیارتی بلکه داخل حوزه گردشگری نیز به عقب برقراری عدل هستیم به طوری که گردشگری صرفا برای اقشار دارای سرمایه و صاحب درآمد تعریف نشود.

کفش به تعامل بسیار مطلوب خیل و فعالان و پاره دولتی حوزه گردشگری نیز اشاره کرد و ردیابی سند راهبردی دولت را از مهمترین دستور کار های لشکر اعلام کرد.

فرصت مغتنم کرونایی برای تولیدمحتوا و داستان سرایی

«علیرضا فرقانی» جسم میز گردشگری مرکز راهبردی تامل ورز ماهر تو یزد همچنین با رمز به ضرورت مطرح شدن مباحث کاربردی در جلسات تخصصی گردشگری، اقرار کرد: باید از مطرح کردن مباحث شعاری که با نیازها و مطالبات فعالان گردشگری فاصله دارد، پارسایی کنیم.

وی با باور به این که گردشگری پیاده شدن محور ادبیات سرایی و قصه شکل پژمرده است، گفت: گردشگر برای شنیدن خواه برای ساختن قصه سفر می بطی ء و هر آنچه مشاهده می کند بوسیله پشتوانه ی داستانش از عروج تبدیل می شود.

وی بوسیله زورمند بودن روانی رمان آتش ۱۵۰۰ ساله و آتشکده یزد اشاره کرد و با طرح این سئوال که تاکنون برای رسوم ها و اماکن مذهبی در یزد چه میزان داستان سرایی و تولید محتوا شده است، گفت: نیازی به تلاش بخاطر جذب گردشگر زدودن چرا که چنانچه شعر ها به نیکی سروده و تولید شوند، گردشگران از خارج و در کشور به یزد سفر می کنند اما جای پرسیدن است که آیا بخاطر جلب گردشگران قصه و رمان و تولید محتوایی در خصوص گردشگری مذهبی و تاریخی آماده شده است.

این فعال گردشگری، فرصت شرایط کنونی را موثر داخل تولید محتواهای غنی به خصوص اسکان مجانی در حوزه گردشگری مذهبی دانست و درون ادامه گفت: مجموعه خیل ظرفیت های زیادی دارد وی تاکنون نسبت بوسیله جذب گردشگر برای یزد اقدام نشده است در حالی که با جذب گردشگر و حتی اسکان رایگان آن ها می توانیم شاهد رونق گردشگری و توسعه سایر اشتغال های وابسته باشیم، کما این که با رونق گردشگری همه زیرساخت ها بوسیله تقلا خواهد افتاد.

انتهای پیام