میزبانی دهمین اجلاس راه اندازی جهانی گردشگری توسط شهرداری تهران

به گزارش ایسنا، اعضای شورای شهر تهران تو کنفرانس صبح امروز شورا بررسی یک فوریت طرح اضطرار شهرداری تهران برای میزبانی دهمین اجلاس اداره جهانی گردشگری در سال 1400 را تک مطالعه قرار دادند و حسن خلیل آبادی – رییس کمیته میراث فرهنگی شورای بخانه برگشتن – در دفاع از یک فوریت این طرح تقریر کرد: این طرح از وقار بالایی برخوردار است و اگر بازپسین شود شهرداری ملزم است که میزبان اجلاس سازمان گردشگری در سال 1400 باشد.

وی با بیان این که سال گذشته با محضر در این رویداد پیشنهاد دادیم که تهران میزبان اینده کنفرانس موسسه جهانی گردشگری باشد و این پیشنهاد نیز مورد استقبال قرار گرفت، گفت: متاسفانه تهران با این که میراث ارزشمند و تاریخی اضافی دارد و حتی محل بسیاری از رویدادهای تاریخی بوده، اما هنوز مقصدی بخاطر گردشگران ازاله و این در حالی است که ما باید گردشگری داخل تهران را بوسیله نشانی یک لب درآمد پایدار مورد توجه قرار دهیم و برگزاری این اجلاس نیز می تواند واکنش مهمی داخل شناساندن ظرفیت های گردشگری تهران به جهانیان باشد.

حسن رسولی همچنین تو کشمکش با یک فوریت این طرح اقرار کرد: من از بخش گردشگری تهران حمایت می کنم، اما شهرداری بوسیله جای این که مهمانی بدهد بهتر است که طلب های خود را بدهد تا طلبکاران به روز سیاه ننشینند و این در حالی است که وزیر میراث مان یک وزارتخانه برای صنعت توریست دارد و *وابستگی اش با دولت خوب است. بهتر است که خود این وزارتخانه میزبان این رویداد جهانی باشد و شهرداری فقط یک اسپانسر باشد و دقت داشته باشید که تراز مالی شهرداری منفی است و احتمالا در نیمه دوم سال با شاق صیقلی حقوق مواجه هستیم و نباید این هزینه ها پرداخت شود.

الهام فخاری درون دفاع از یک فوریت این طرح گفت: در شرایط فعلی توجه به گردشگری و برگزاری مراسمات این چنینی می تواند روحیه انسان را مبادله کند و تصویری بهتر از ایران بوسیله جهانیان ساطع کند.

در ادامه حجازی – مدیرعامل اراضی عباس آباد – نیز به عنوان نماینده شهرداری داخل دفاع از یک فوریت نیز گفت: اجلاس جهانی گردشگری دوبار داخل سال برگزار می شود و در اجلاس اخیر پیشنهاد دادیم که تهران میزبان اجلاس بعد اینده باشد که خوشبختانه تک استقبال نیز فراغت گرفت و حتی حناچی التماس برگزاری اجلاس درون تهران را ارسال کرده است، ولی از آنجایی که برای برگزاری این مراسمات نیازمند مجوز شورا هستیم و دقت داشته باشید که این اجلاس جهانی بوسیله بهانه نوروز 1400 که زیاد مورد اصرار اعضای شورا است، برگزار می شود و این تشریفات آنقدر مبصر است که بسیاری از شرکت های گردشگری مجهز هستند حضور مالی و ظاهری داشته باشند.

به گزارش ایسنا، نهایتا یک فوریت طرح کره شهرداری تهران برای میزبانی دهمین اجلاس سازمان جهانی گردشگری تو سال 1400 بوسیله تصویب رسید.

انتهای پیام