ویدئو / علیق سوزی و کِشتِ روزی؛ گشتی درون شالیزارهای مازندران

تصویربردار: جواد میرزایی / تدوینگر: عماد نعمتی