ساختمانی ویران شاعر قجری یزد آباد می شود

«سیدمصطفی فاطمی» تو جریان دیدار روز گذشته «محمدعلی طالبی» استاندار یزد از ساختمان ویران شاعر یزدی اقرار کرد: بخش قابل توجهی از این خانه تاریخی که در سنوات گذشته توسط شهرداری تخریب و به نشانی پارکینگ تک استفاده قرار محزون بود، مکرر ساخته می‎شود.

وی با اشعار این که خانه تاریخی «سیّد ابراهیم افصح الملک یزدی» شاعر دوران قاجار یکی از میراث ارزشمند یزد محسوب می‎شود، گفت: یزد در مرزوبوم گردشگری ادبی از رله سزاوار سرزنش توجه و از حجم بسیار ارزشمندی برخوردار است و می قابلیت با برنامه ریزی در این حوزه صنعت گردشگری را ترقی رحم.

مدیر کل میراث فرهنگی یزد از نقش گردشگری ادبی درون ترقی فرهنگ و اتیکت خبر قسط و گفت: خیر تنها توسعه فرهنگی و ادبی از مهمترین اهداف ترقی این سنخ گردشگری است بلکه حفظ کردن بافتن تاریخی یزد یکی از رویکردهای بنیانی دیگری است که اداره کل میراث فرهنگی یزد با پرداختن به مشاهیر و توجه به مسکن هایی تاریخی آنها بافت تاریخی را حفظ می بطی ء.

انتهای پیام