فضا و اقیانوس دامن پای بانویی ۶۸ ساله

AبهGگزارشAROOOON همشهری آنلاین به نقل از نیویورک تایمز،کتی سالیوان،بانوی ۶۸ ساله فضانورد و اقیانوس شناس، غوصی به طول ۳۵ هزار و ۸۱۰ پا حدود (۱۱هزار متر اجرا) انصاف این.

اقدم حکیم سالیوان را بوسیله اولیه انحصاری تبدیل کرد که حزن فضا را پیموده و حزن به عمیق ترین نقطه اقیانوس، گودال چلنجر، سیر کرده است دکتر.

سالیوان و ویکتور ال وسکوو،. کاشفی که مطمئن مالی این عهده دار شدن را نیز برعهده داشت، حدود یک ساعت و نیم تو عمیق ۱۱ کیلومتری این گودال تراب آلود داخل بور ای بیش از ۳۰۰ کلومتر از درازگودال ساحلی گوآم تو اقیانوس آرام گذراندند هدف.

این تصدی تحقیقی در اعماق اقیانوس بود که بعد از انجم تصویربرداری های مربوط بوسیله آن، چهارساعت زمان برای بازگشت بوسیله کشتی صرف کردند تا با دانشمندان قائم درون ایستگاه فضایی بین المللی تماس داشته باشند طبیب. سالیوان در حال فضاپیمایی داخل سال ۱۹۸۴ شاتل (چلنجر به)

گفته سالیوان این تصدی خویشتن را اتفاقی فوق العاده نامید که امکان پذیر است یک مرحله داخل زندگی عارض دهد تو.

سال ۱۹۷۸، حکیم سالیوان به عنوان عضوی از اولین قسمت قسمت کردن زنان فضانورد آمریکایی به ناسا پیوست و در ۱۱ اکتبر ۱۹۸۴ به عنوان ابتدایی زوجه آمریکایی در فضا ماموریت انجام رحم گودال.

چلنجر اولین مرحله توسط سفینه بریتانیایی H H.M.S. S کشف. شد این سفینه از سال ۱۸۷۲ تا ۱۸۷۶ کره زمین را.

پیمود از آن زمان، تلاش های زیادی بخاطر اندازه گیری عمق این گودال داشتند که منجر به بروز اختلافات خیر عزب در مورد شکل این مکان، بلکه در تک اولین کسی که به عمیق ترین نقطه زمین رسیده است.