قلعه نارنجستان داراب آب می جوی

به گزارش ایسنا، سیاوش آریا – فعال و کنشگر میراث فرهنگی – از مشت اندازی کشاورزان و افراد سودجو به قصر نارنجستان داراب خبر داد؛ اقدامی که در واقع باعث حذفِ تدریجی عرصه و حریم این پی تاریخی می شود. او تو این باره گفت: آن ها با لودر گور های حریم درجه یک و گاه عرصه آن را تسطیح و قدری از دیواره های دژ را ویران کرده و به آن آسیب های برگشت ناپذیری را بیدار کرده اند.

او با اعتراف این که بایگانی ثبت ملی این حیاط تو سال ۱۳۸۷ در حال تمهید بوده است، ادامه انصاف: در آن زمان بوسیله صورت مستقیم بوسیله اقداماتی که کشاورزان و روستاییان بخاطر هموارسازی زمین های کشت و خاک برداری از آن صحن انجام داده اند، رمز شده و به نشانی یکی از مهم ترین عوامل تهدیدکننده بنا از آن یاد شده و در ضبط ثبتی قلعه نیز خواستار اقدام های حفاظتی مانند نافرمانی پِیاپی یگان حفاظت میراث فرهنگی و تعیین حریم هرچه زودتر کلکسیون دژ نارنجستان شده است.

آریا افزود: با این وجود و بعد از گذشت این مدت زمان، به نظر می رسد همچنان به انگیزه کمبود بودجه و عمده نمدار از همه، بی توجهی میراث فرهنگی تو یک دهه گذشته به این محوطه، تعیین حریم نشده است و به همین برهان آن منطقه هر روز کوچک تر شده و آسیب های بیشتری می بیند و مقدر شدن هایی از آن از بین می رود.

این کوشا میراث فرهنگی با رمز به این که این دژ به همراه بقایای مسجدی درون خلط آن روی تپه ای باستانی از پیرامون ساسانی برپا شده است، گفت: دوستداران میراث فرهنگی فورگ و خانه دادن داراب مشتاق استفهام و توجه بیشتر مسوولان و سرپرستان میراث فرهنگی استان بوسیله این یادمان ملی شده اند. آن ها می گویند تا دژ نارنجستان آسیب های بدتری ندیده، باید توسط کارشناسان میراث فرهنگی استان تعیین حریم شود.

او به ماده ۵۶۰ سر مجازات اسلامی اشاره کرد که پهلو آن اساس، هر کس بدون اذن از میراث فرهنگی یا با تخلف از ضوابط مصوب و اطلاع دادن شده از سوی دایره نام برده شده، در حریم آثار فرهنگی – تاریخی رفتار به عملیاتی کند که سبب سُستی (تزلزل) مبنا آن ها شود، یا داخل نتیجه آن عملیات بوسیله آثار و بناها خرابی یا آسیب باخبر شود، افزون پیاده شدن رفع آثار تخلف و پرداخت خسران وارده، بوسیله زندان از یک تا سه سال محکوم خواهد شد و افزود: در حالی این قوانین وجود دارند که معمولا حریم و عرصه یادمان های تاریخی – فرهنگی توسط افراد یا بعضی از وسیله های عملیاتی مورد تجاوز قرار می گیرند. اندکی از تپه باستانی و عرصه کاخ نارنجستان که لودرها آن را تسطیح کرده اند

آریا درباره کتاب این قلعه توضیح قسط: این کلکسیون تاریخی – فرهنگی تو بخش غربی دهستان فورگ و در باختر روستای دوبرجی راحتی گرفته است. شمال، جنوب و شرق اثر را زمین های کشاورزی مملو کرده است. آدم بومی محله بوسیله جهت باغ های نارنج در سال های گذشته تو گرداگرد این بنا، آن را نارنج قلعه یا قلعه نارنجستان می نامیدند. این یادمان مجموعه ای شامل تپه ای ساسانی و بقایای دژی از قرن های متاخر اسلامی تو سیرت تپه و نیز بقایای مسجدی شبستانی از سده های جدید اسلامی داخل فاصله ۵۰ متری شمال قلعه است. تپه کمابیش دایره ای شکل (مدور) با پهنای ۶۰ متر در جنوب مجموعه است و بلندای آن نسبت به سطح زمین های پیرامونی چهار و نیم متر است.

انتهای پیام