غار حی جدیدی در دلیجان کشف نشده

علی مشهدی درون گفت وگو با ایسنا، تو خصوص اخبار منتشر شده پیرامون کشف یک غار زنده جدید در شهرستان دلیجان اعتراف کرد: فدایی منابع اعلام کرده اند که یک غار زنده جدید درون روستای کهک شهرستان کشف شده است که معاینه قیافه پژمرده علامت می دهد این غار جدید نیست بلکه قبلا خبر شده است و فقط اخیرا تعدادی غارنورد از آن بازدید داشته اند.

وی با اشاره به اینکه لیف عقل های شهرستان دلیجان آهکی است، گفت: تقریبا درون ارتفاعات شهرستان تماشاگر انواع عقل های آهکی هستیم که عموما حی اند و این زنده بودن به این معناست که بین آب و آهک و فضا واکنشی صورت می دهد و رسوب گذاری به لباس کریستال صورت می گیرد و چنانچه شرایط از نظر رطوبت مهیا باشد این تفاله گذاری هر ۱۰۰ سال بین ۱.۵ تا دو سانتیمتر ها نمو می کند.

مشهدی تصریح کرد: با توجه بوسیله بافت سنگ های ارتفاعات دلیجان و آهکی بودن آنها، وجود چنین نقاطی که از آنها بوسیله عنوان غار زنده یاد می شود متجاوز است، البته تاکنون سه غار زنده تو شهرستان شناسایی شده است که شاخص ترین آنها غار چال نخجیر است.

وی با بیان اینکه دومین غار حی این منطقه غار “سن ایک” است که وضعیت نمو را دارد، افزود: این غار به نام “سن ایک” در روستای کهک واقع شده است که به دلیل اینکه در منطقه شکار ممنوع کهک نیز راحتی دارد ثبت ملی شده است.

حامی میراث فرهنگی دلیجان، سومین غار حی که داخل حال حاضر نامی پهلو آن گذاشته نشده و تحت عنوان غار سوم شناخته می شود همچنین در روستای کهک راحتی دارد که البته هنوز نامدار برای آن انتخاب نشده است، بیان کرد: در معادن موجود تو این منطقه می نبوغ غارهای بسیار کوچکی با کشش ناچیز را شاهد بود که بوسیله دلیل آب نقطه ای از آن سوراخ و صریح شده اند، ولی فقط سه غار زنده شناسایی شده است.

وی با اشاره به اینکه غار نخجیر ویژگی های یک غار انحصار بوسیله بی مانند را دارد و به همین دلیل بازدید از آن برای یکسره آزاد است، گفت: مقابل التماس دهیاری کهک مبنی بر دیدار عموم از غار سن ایک، مجموعه میراث فرهنگی دلیجان با این درخواست برابر بود و براساس همین موضوع بوسیله کارگروه غار شناسی استان که دبیر آن محیط زیست است، انتقال شده است تا درجه غار بخاطر دیدار جلوه گر شود که چنانچه درجه لازم برای ملاقات را فراهم کند، در معرض دید عموم راحتی می گیرد در غیر این صورت ممکن است درجه اعلام شده شاید فقط به مملکت های تخصصی و تحقیقات اجازه ملاقات دهند.

انتهای پیام