استاندار کرمانشاه: شاق تردد زوار از بغداد محلول نشود، مسیر جایگزین اطلاع دادن می کنیم

استاندار کرمانشاه با رمز به وقفه ای که تو عبور زوار از مرز خسروی ابداع شده، گفت: چنانچه امکان تردد زوار از خانه دادن بغداد مجهز نشود، سطر جایگزین را برای تردد زوار معرفی خواهیم کرد.

بوسیله گزارش ایسنا، هوشنگ بازوند درون گفت و گو با رادیو کرمانشاه با تقریر اینکه مرز خسروی ودیعه تراشیدن و هم اکنون عراقی ها از این مرز تردد می کنند، اظهار کرد: زواری که از مرز خسروی عبور می کنند پس از عبور از شهر دیالی، باید وارد شهر بغداد شوند که هم اکنون برای مسائل اخیر داخل عراق، منع آمد و رفت در این دهکده(بغداد) بود دارد. ما هم نمی توانیم زوار را بفرستیم و خدایی نکرده مشکلی برایشان پیش بیاید.

بازوند افزود: اگر بغرنج عبور از بغداد حل شود که چه بهتر، داخل غیراینصورت یک خوش نویسی جایگزین را انتخاب کرده ایم که پس از وارسی مسائل امنیتی این مسیر، آن را جایگزین مسیر بغداد بخاطر تردد زائرینی که از سرحد خسروی عبور می کنند، خواهیم کرد.

استاندار کرمانشاه گفت: زائرین بدانند مصونیت و امنیت آنها بخاطر ما از همه چیز مهمتر است.