پلان مدیریت ثبت جهانی ملاک مناسبی بخاطر رونق گردشگری یزد است

به گزارش ایسنا،«جمال الدین عزیزی »تو همایش استانی «رویداد دیدار» که با محوریت «نقش دانشگاه تو توانمندسازی ارکان فعال گردشگری» به ربط روز جهانی گردشگری به میزبانی دانشگاه بینش و هنر برگزار شد، با اعتراف این که ثبت جهانی یزد امروز محور بسیاری از فعالیت های مدیریت شهری است، اظهار کرد: پلان مدیریت ثبت جهانی می تواند اطلس سیاق مناسبی برای ترقی گردشگری یزد باشد.

وی با رمز به نقش اجتماع دانشگاهی در ترقی شهر و استان یزد، افزود: دانشگاهیان می توانند با مشارکت مستمر خوش نویسی دستیابی به اهداف ثبت جهانی یزد را هموارتر سازند.

شهردار یزد آموزش نیروی انسانی مختلف درون سطوح اجتماعی مختلف را از دیگر ضرورت های اجرایی تو مملکت گردشگری دانست و گفت: رسیدن ده یزد بوسیله شبکه های شهرهای یادگیرنده جهان فرصت مناسبی برای توجه بیش از پیش به مقوله آموزش تو حوزه گردشگری است.

عزیزی تصریح کرد: ایجاد تبدیل داخل نحوه آموزش شهروندی و عمومی از عموم تعهدات یزد برای عضویت در شبکه جهانی شهرهای یادگیرنده است.

این مسئول ایجاد تبدیل آموزشی درون محتوای متناسب با نیازهای توسعه ای جامعه را یکی از رجحان های اجرایی برای شهرهای پیکر شبکه جهانی شهرهای یادگیرنده دانست و اعتراف کرد: عمر جمعی و شهروندی، توجه به منافع پرسنل بجای منافع شخصی، تصرف بینش کار کننده برای زندگی اجتماعی بهتر و ابعاد مختلف جهانی شدن، از جمله سر فصل های آموزشی برای شهرهای یادگیرنده گیتی است.

وی در پایان سخنان خویشتن با پیش روی این که امیدواریم مراکز آموزش عالی یزد به خاص دانشگاه علم و هنر بتوانند تحولی لازم در حوزه آموزش اخذ و آموزش دادن خلق کنند، گفت: نتایج این چنین رویدادهایی باید به عنوان راهکار ترقی ای تدوین و منتشر شود.

انتهای پیام