تاکید بر تداوم شرکت بین پژوهشگاه میراث فرهنگی و موسسه آلمانی

بوسیله گزارش ایسنا، بهروز عمرانی – رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری – که در کنفرانس مشترک با اعضای دایره باستان شناسی آلمان صحبت می کرد، با اشاره تجربه همکاری این دو مرکز، بیان کرد: فعالیت های باستان شناسی که در حال مهیا در محوطه “ریوی” خراسان شمالی در حوالی های هخامنشی و مفرغ صورت می گیرد، زیاد حائز عظمت است .

او بوسیله شیوه برنامه توسعه بر اجرا مطالعات باستان شناسی در حوزه ایران فرهنگی که بوسیله رخساره فراتر و  وسیع پر حرارت از ایران است، ابرام کرد و گفت: فعالیت های صورت پژمرده در این حوزه باید پهلو هم منطبق شوند.

عمرانی داخل ادامه با مهم خواندن فعالیت های صورت گرفته داخل حوزه باستان شناسی زیر آب داخل خلیج فارس و دریای عمان بر انجام مطالعات درون این مرزوبوم علاوه بر سیلان آموزش توسط موسسه باستان شناسی اشاره کرد و افزود: باید هرچه سریع تر جا یابی ها برای ادا فعالیت های باستان شناسی با همدستی پژوهشکده باستان شناسی و مؤسسه باستان شناسی آلمان در این مناطق عمل شوند، نیز با بود کاوش های وسیع صورت پژمان هنوز نسبت به محدوده، زمان  و شدت ورود پیرامون مفرغ اطلاعات کاملی نداریم و ادعا می رود با مطالعات صورت پژمرده در شمال و شمال باختر ایران این مولود به مشت آید.

عمرانی با رمز بوسیله این که در حوزه فعالیت های باستان شناسی که امکان انجام کاوش های توصیفی وجود ندارد، علوم میان رشته ای می تواند داده ها مورد حاجت را به ما بدهند، اضافه کرد: محققان برای انتشارات برون مرزی با  محدودیت مواجهند، بنابراین از دست اندرکاران اداره باستان شناسی درخواست می کنیم تا با روزی از امکانات این مرکز در ترویج فعالیت های پژوهشی همکاران پژوهشگاه مساعدت کنند.

“سوند هنسن” – رییس بخش اوراسیای مؤسسه باستان شناسی آلمان –  نیز در این نشست با اشاره به بازدیدش از محوطه باستانی ریوی داخل خراسان شمالی اشعار کرد: این محوطه حجم بالایی برای ارتکاب کاوش های بلند مدت دارد. داخل واقع می قابلیت یک برنامه و چشم انداز پنج ساله برای فعالیت های باستان شناسی در این صحن در نظر گرفت.

او با رمز به برگزاری اتلیه باستان شناسی زیر آب در سال ۹۶ داخل برلین و تکاپو های انجام شده داخل این حوزه پیش روی کرد: به عزم اجرا مباحث آموزشی لازم است نقاطی از ایران انتخاب و روی آن امر شود.

هنسن نیز داخل ادامه نسبت به انجام استیناف های باستان شناسی درون منطقه غرب ایران و آذربایجان و تمدید مطلب تفاهم بین اداره باستان شناسی آلمان و پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری درون سال ۲۰۲۰ ابراز علاقه کرد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری؛ « همکاری های میان مؤسسه باستان شناسی آلمان و پژوهشگاه در تل ریوی و ربع رشیدی»، «پیرامون های آموزشی باستان شناسی زیر آب و همکاری تو برنامه های مشترک DFG و پژوهشگاه»، « تسریع درون ادا پژوهشهای باستان شناسی پایین تر آب در منطقه خلیج فارس و دریای عمان با توجه بوسیله اولویت ها» و «همکاریهای مشترک تو منطقه آذربایجان با توجه به لزوم پاسخگویی بوسیله سئوال های علمی مطروحه» همچنین داخل این نشست مورد تأکید فراغت گرفتند.

انتهای پیام