در خانه خودتان سفر کنید

به گزارش خبرگزاری مهربانی به نقل از نیواطلس، این مسکن توسط انبازی مینت تینی هوس باریک شده و کنار خلاف ساختمانی های کاروان که زیاد کوچک بوده و دارای امکانات محدودی هستند، تمامی امکانات عمر را در خود دارد و به طور جادار ساخته شده است. فضای تویی این بناء متحرک غصه مشابه با خانه های عادی است.

ساختمان یادشده که زیبنده همراهی بوسیله کامیون ها و دیگر وسایل نقلیه سنگین جاده ای است ۱۳ متر کشش داشته و طراحی داخلی چشم نوازی دارد. بدنه تریلر حامل این خانه از جنس شجر درخت سرو مصنوع شده و مساحت کچل این خانه به ۳۷ متر مربع می رسد.

درون تو این خانه متحرک یک آشپزخانه طولانی با یخچال و فریزر، سینک ظرفشویی سرامیکی دوتایی، اجاق گاز و هيئت دولت های مختلف نصب شده است. همچنین فضایی برای صرف کردن صبحانه غم در دید پژمان شده است.

در امتداد یک درب، آشپزخانه را به مستراح و حمامی با همه امکانات متصل می یواش. دو اتاق هم در اشکوب دوم این خانه در رویت خمود شده که یکی دارای تخت دونفره بوده و دیگری برای اقامت یک خواه دو بچه مناسب است. بها این ساختمان سریع الحرکه که بخاطر کوچیدن بوسیله تریلری با هشت تا دوازده چرخ نیاز دارد، هنوز اخبار نشده است.