گردشگران، مبهوت مسجد طعم جزیی ها

ارباب وحید حسینی ۱ آماج ۱۳۹۸ / ۱۳:۱۴

مساجد زیادی داخل ایران هستند که غصه از نظر تاریخی و حزن معماری متناسب توجه هستند، اما در میان تمام این مساجد، کلیسا «نصیر الملک »، یکی از مکان هایی است که به نعوظ قطع در لیست بلندبالای مسافران شیراز، به اختصاص گردشگران اجنبی قرار دارد. «نصیرالملک » را به پنجره های رنگی اش می شناسند، صبح هنگام، وقتی آفتاب از میان پنجره ها می گذرد، شبستان، رنگی می شود. اثر جزیی بوسیله رنگ. سبز و آبی و قرمز و صورتی. همین ته رنگ ها، گردشگران را از خود بی خود می کند، آن ها ساعت ها درون شبستان می نشینند، به لوزی های رنگی خیره می شوند و عکس می گیرند. گردشگران، کنیسه «نصیر الملک » را به کلیسا صورتی می شناسند و اختلاط رنگ هاست که آن ها را ذوق زده می یواش. شبستان این مسجد، بامداد هنگام، پُر از گردشگرانی است که وقت به وقت ورود پرتو آفتاب به شبستان را با دوربین هایشان ثبت می کنند و خودشان با ژست های مختلف، در قاب ها جای می گیرند.